Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hạn chế vay lãi suất cao (VTV1 - 5h50 - 20/05/19)