Nguồn vốn tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo vượt qua dịch bệnh tại Vĩnh Long (VOV1 - 7.10.2021)