Nguồn vốn chính sách giúp nhiều hộ dân TP Hà Nội hồi sinh sau đại dịch (VOV1 - 30.4.2022)