Người nghèo và đối tượng chính sách vay vốn xuất khẩu lao động (5h55 - VTV1 - 20/05/19)