Người nghèo Hà Tĩnh đón Tết no đủ nhờ nguồn vốn chính sách (VOV1 - 10.2.2022)