Người dân vùng biên thoát nghèo nhờ vốn chính sách (VNews - 18h00 - 25/4/19)