Người dân vui mừng vì được tiếp cận vốn vay chính sách (VTV9 - 17h45 - 10.5.2022)