Người dân tỉnh Đồng Tháp hưởng lợi từ tín dụng chính sách xã hội (VTV1 - 16h - 15/11/19)