Người dân Tây Nguyên hưởng lợi từ tín dụng chính sách xã hội (VTV1 - 16h - 21/11/19)