Người dân Quảng Ngãi thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (VOV1 - 22/3/2021)