Người dân phấn khởi vì được nâng mức cho vay (VOV1 - 17/06/19)