Người dân Gia Lai thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách (THGL - 16.3.2023)