Người dân đất Cảng nỗ lực vươn lên thoát nghèo nhờ vốn chính sách (VOV1 - 30/7/2020)