Nâng hạn mức cho vay tăng cơ hội mở rộng sản xuất cho người nghèo (VTV1 - 23h - 11/8/19)