Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách (VTV1 - 23h00 - 2.7.2024)