Nâng bước học sinh nghèo đến trường (VTV1 - 16h00 - 6.1.2024)