Nam Đàn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi (NTV - 9.5.2023)