Năm 2023: chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã giải ngân nguồn vốn vay gần 2796 tỷ đồng cho người dân (HTV9 - 16.1.2024)