Mọi chủ trương đều hướng đến giảm nghèo bền vững (VTV1 - 19h00 - 3.6.2023)