Mở rộng tín dụng chính thống (VTV1 - 19h - 22/04/19)