Mở rộng tín dụng chính thống để hạn chế tín dụng đen (VTV1 - 19h - 03/06/19)