Mở rộng tín dụng chính thống đẩy lùi tín dụng “phi chính thống” (VTV1 - 19h - 09/04/19)