Mang mùa xuân ấm đến với người nghèo thủ đô (VOV1 - 28/1/2021)