Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và NHCSXH (ANTV - 6h30 - 18.4.2024)