Lao động nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mạnh dạn vay vốn chuyển nghề (VOV1 - 26.4.2022)