Lào Cai tổ chức tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” (THLC - 6.5.2024)