Lào Cai thay đổi cách nghĩ thoát nghèo nhờ vốn chính sách (VOV1 - 11.3.2024)