Lào Cai chú trọng cho vay hộ dân vùng khó khăn (VTV1 - 16h - 08/12/19)