Lãnh đạo tỉnh Thái Bình làm việc với NHCSXH (TBTV - 28/06/19)