Lạng Sơn đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo (VOV1 - 6.2.2024)