Kon Tum sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (KRT - 11/9/19)