Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả ấn tượng (VTV1 - 19h00 - 4.7.2022)