Kiểm tra công tác tín dụng cho các đối tượng chính sách tại Sơn La (STV - 20h - 02/03/19)