Khi người dân viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo (VTV1 - 12h - 12/10/19)