Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Ninh Bình bàn giao nhà tình nghĩa (NBTV - 23/05/19)