Huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78 của Chính phủ (HaNoiTV - 17.6.2022)