HSSV khó khăn được vay tiền mua máy tính (VTV1 - 6h00 - 5.10.2021)