Hơn 85 nghìn hộ dân Cần Thơ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (VOV1 - 4.10.2022)