Hơn 73 nghìn hộ dân Quảng Ninh thoát nghèo từ Nghị định 78 của Chính phủ (VOV1 - 17.10.2022)