Hơn 580 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi (VOV1 - 20.9.2022)