Hơn 220 nghìn lượt hộ nghèo ở Bắc Giang được vay vốn theo Chỉ thị số 40-CT/TW (BGTV - 23/7/2021)