Hơn 2 triệu lượt người nghèo được hỗ trợ việc làm (VTV1 - 23h00 - 12.1.2022)