Hơn 1,3 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách (VTV1 - 17h30 - 1.7.2024)