5 năm qua có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các ĐTCSK được vay vốn chính sách (VTV1 - 12h, 16h - 13/6/2021)