Hơn 1,2 triệu hộ được vay vốn tín dụng chính sách trong 6 tháng đầu năm 2018 (VNews - Số 11 - 17h50 - 21/7/18)