Hàng triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách (VTV1 - 6h - 07/07/19)