Hơn 1,1 triệu hộ nghèo được vay vốn chính sách (VNews - 18h - 07/07/19)