Hơn 1.300 tỷ đồng giải ngân theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế (VTV1 - 21h30 - 10.5.2022)