Hội viên phụ nữ Gia Lai vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách (THGL - 18.4.2024)