Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH (DRT)